INTECH ELECTRONICS & AUTOMATIONChuyên sản xuất, cung ứng thang máng cáp điện, tủ điện công nghiệp, tủ rack, trạm biến áp, trạm kios, trạm 1 cột, …

Tủ điện

Trạm biến áp

Thang, máng cáp điện

Thiết bị điện tử

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC