Bộ điều khiển Air-Shower (Air-Shower Controller)

Bộ điều khiển Air-shower được lắp đặt phía trong buồng thổi khí phòng sạch. Giúp điều khiển việc làm sạch quần áo, khử khuẩn trước khi đi vào phòng sạch.

1
Bạn cần hỗ trợ?