BỘ ĐIỀU KHIỂN FCU 0-10V (ANALOG FCU THERMOSTAT – EC FAN)

Bộ điều khiển FCU 0-10V do Intech cung cấp có khả năng kiểm soát nhiệt độ máy điều hòa không khí, máy nén, van nước lạnh,… dễ dàng.

1
Bạn cần hỗ trợ?