Bộ điều khiển FFU/CLEANBOOTH

Bộ điều khiển Fan Filter Unit (FFU)/ Cleanbooth là bộ phận thiết kế không thể thiếu trong điều khiển phòng sạch để điều khiển lưu lượng, tốc độ gió chính xác theo yêu cầu cụ thể. Bộ điều khiển FFU/Cleanbooth thông minh có thể điều khiển giám sát hoạt động của thiết bị từ phần mềm trung tâm.

1
Bạn cần hỗ trợ?