Bộ điều khiển Passbox – Passbox Controller

Bộ điều khiển Passbox được lắp đặt trong thiết bị Passbox – Một phụ kiện thường được sử dụng trong hệ thống phòng sạch. Bộ điều khiển giữ vai trò trung tâm, điều hành hoạt động thiết bị theo đúng phương thức đã được lập trình.

1
Bạn cần hỗ trợ?