Cảm biến chất lượng không khí (PM2.5, T, H, TVOC, Eco2)

Cảm biến chất lượng không khí giúp đo đạc và hiển thị các thông số bụi mịn, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, cảnh báo ô nhiễm,… Giúp dễ dàng đưa ra các cảnh báo sức khỏe cho người dùng

1
Bạn cần hỗ trợ?