Phụ kiện thang, máng cáp điện

Phụ kiện thang máng cáp là các vật dụng đi kèm dùng để hỗ trợ thang máng cáp hoàn thành tốt chức năng của mình. Các phụ kiện thang máng cáp chủ yếu giúp ghép nối các thang máng cáp lại với nhau theo các hình dáng và hình khối khách nhau để đáp ứng được từng yêu cầu địa hình và môi trường sử dụng thang máng cáp nhất định.

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?