Trạm biến áp hạ thế kiểu giàn

Trạm biến áp hạ thế kiểu giàn là trạm điện mà máy biến áp hạ thế được lắp trên bộ đà bằng thép có kích cỡ thích hợp nằm giữa 2 trụ bê tông ly tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn Điện lực.

1
Bạn cần hỗ trợ?