Trạm biến áp hạ thế kiểu KIOS

Trạm hạ thế kiểu Kios là trạm biến áp được sản xuất sẵn, gói gọn trong một kích thước nhỏ (tùy theo yêu cầu của khách hàng mà kích thước trạm khác nhau) gọn để thay thế các trạm biến áp truyền thống

1
Bạn cần hỗ trợ?