Trạm biến áp hạ thế một cột

Trạm biến áp hạ thế một cột là trạm biến áp trong đó máy biến áp được lắp đặt trên một trụ bằng cột bê tông ly tâm hoặc trụ thép đơn thân

1
Bạn cần hỗ trợ?