Tủ điện ATS

Tủ điện ATS có chức năng chuyển tải sang sử dụng nguồn điện dự phòng khi mất nguồn chính và khi nguồn chính phục hồi bộ ATS sẽ tự động chuyển nguồn trở lại.

1
Bạn cần hỗ trợ?