Tủ điện phân phối DB

Tủ điện phân phối (DB) được sử dụng trong các mạng điện hạ thế có nhiệm vụ lấy nguồn từ tủ phân phối tổng (MSB) cấp cho các phụ tải.

1
Bạn cần hỗ trợ?