Tủ điện PLC

Tủ điện PLC là một công cụ tự động hóa công nghiệp, dùng kỹ thuật vi tính PLC/RTU, để trợ giúp việc điều hành kỹ thuật ở các cấp trực ban điều hành của sản xuất công nghiệp: từ cấp phân xưởng, xí nghiệp (hay trạm điện), đến các cấp cao nhất của một công ty

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?